Däck som miljöbov en klar överdrift!

Under de senaste dagarna har det rapporterats om däckgranulat och däckpartiklar i sjö och hav. Men vid närmare kontroll visar det sig att det mer handlar om antagande än vad som faktiskt hittats.

– Partiklarna man hittat i strandprover består till 100 procent av annat än gummi. I sediment är det 97 procent. Återstående tre procent liknar gummi men behöver analyseras vidare för att veta säkert. Hur man då kan dra slutsatserna att det stora problemet skulle vara vägtrafik eller konstgräsplaner är fullkomligt oförståeligt, säger Fredrik Ardefors, VD Däckbranschen.

Dessutom verkar det som att partiklarna är av större dimension än vad som är normalt vid däckslitage. Och provtagningen har gjorts långt ifrån land och på 20 meters djup. Detta talar faktiskt emot att det skulle vara vägpartiklar, eftersom koncentrationen av partiklar normalt minskar ju längre bort från källan man kommer. Det talar snarare för att det skulle handla om partiklar från fartyg som använder liknande gummi till fendrar, buffrar och liknande.  Provtagningsområdet ligger dessutom nära hamnar och industriområden, men långt från trafikerade vägar.

Felaktiga grunder!

– Det är olyckligt att däck och däckgummi återigen pekas ut som ett enormt miljöproblem på lösa eller felaktiga grunder, säger Fredrik Ardefors. Vi vet att de små mängder granulat som kan lämna konstgräsplaner kan hanteras med enkla medel. Vi vet också att gott väggrepp ger däckslitage och att det innebär att däckpartiklar lossnar. Dessa partiklar är dock tunga vilket gör att de inte sprids särskilt långt. Och till skillnad mot den bild som målas upp i media så flyter de inte runt i havet som mikroplast från till exempel plastförpackningar gör.

Däckbranschen är naturligtvis medvetna om den miljöpåverkan däck har och arbetar ständigt för att motverka vårt avtryck. Självklart gäller detta inte minst CityDäck. Därför är det märkligt att forskare, Naturvårdsverket och miljöministern kan gå ut så hårt och peka ut däck när det inte alls är förankrat i tillgängliga fakta.

https://www.facebook.com/CityDack

Kommentera

Your email address will not be published.

Hoppa till verktygsfältet